โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข Perfectdog

วิธีนำขนพันกัน ออกจากสุนัข ด้วยการฉีก และเครื่องมือสาง
ของ perfectdogsthailand

การทำงานอาบน้ำตัดขน ทุกๆท่านต้องพบเจอคำว่า. สังกะตัง. หรือขนพัน ส่วนใหญ่ ที่พบ
เกิดจากความชื้น เช่น สุนัขเลียกัน ,สุนัขโดนน้ำ และไม่ได้หวีถึงโคน จนถึงสุนัขที่เคลื่อนตัวไปมาบ่อยๆ (แต่ขนจะพันกัน ไม่มาก)

 

เมื่อสุนัข ถูกสาง บางตัวก็เจ็บ ร้อง บางตัวก็ไม่ร้องเลย. จนถึงกัดช่างตัดขน. เราจึงหาวิธีสาง ให้สุนัขลดความเจ็บลงอย่างมากโดยนำเครื่องมือ ชนิดหนึ่งมา พัฒนาต่อ
ซึ่งได้ผล ดีมากๆ