การสร้างแบรนด์เบื้องต้นกับร้านตัดขนสุนัข

 

เดี๋ยวนี้ การตลาดมีการพัฒนามากขึ้น เรามักจะนำ การตบแต่งร้าน สวยๆ ไปรวมกับการขายสินค้า และบริการ  มีผล ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น จากอดีตร้านโชว์ห่วย กลายเป็น เซเว่น อีเลเว่น  ฉนั้นการจะเปิดร้านอาบน้ำตัดขน จะมีเพียงกั้นกระจกใส ๆ  และมีโต๊ะตัดคงไม่เพียงพอแล้ว  ต้องมีสีสรร มีแอร์เย็นๆ มีโลโก้ มีการวางตำแหน่งของลูกค้า อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Read more