เคล็ดลับ ตัดเล็บน้องหมา แบบมืออาชีพ

สุนัข มีนิ้ว ที่ขาหน้าโดย ปกติ ข้างละ 5 นิ้ว ส่วนขาหลัง ไม่แน่ บ้างมี 4 หรือ 5 หรือ 6  นิ้ว

ส่วนใหญ่ ต้องตัดเล็บ

แม้ว่า บางตัว สมารถ ลับ เล็บ ด้วยตัวมันเองได้

แต่ นิ้วโป้ง ไม่สามารถ ลับได้เอง (ซึ่งอยู่ ด้านในขา)

ตาม มาเลย จ๊ะ

อุปกรณ์ ที่ ต้อง มี

1 กรรไกร ตัดเล็บ มีหลาย ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แนะนำ เล็ก สำหรับ สุนัข Size toy จ๊ะ หาก Golden คงต้อง SiZe ใหญ่

2.ตะไบ เท่าที่พบ มี 1 size เท่านั้น  เพื่อ ไม่ให้เล็บ คม จากการตัด

3.ยาห้ามเลือด  คุณสมบัติ ดูด ความชื้น

4.สำลี ซับเลือด

5.สุนัข อิอิ ต้องมีแน่นอน

ไปกันเลย