10 ความคิด ของผู้ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จ
1. พาตัวเอง ไปสู่ สิ่งแวดล้อม ของคนที่คิดบวก  ห่างไกลคนคิดลบ เพราะเหล็กใกล้แม่เหล็ก ก็จะได้รับอิทธิพล ของแม่เหล็ก
2. ยอมเหนื่อยลำบาก ต้องที่ยังมีแรงกาย เพื่อไปสบายต้องชรา3. เลิกบ่น เลิกคิดลบ ไม่ว่าอะไรเลวร้ายจะเกิดขึ้น คิดว่าทุกอย่างแก้ไขได้  และยอมปรับตัวเพื่อเข้ากับสิ่งแวดล้อม ดีกว่าจะรอสิ่งแวดล้อมปรับหา ตนเอง4. หลีกเลี่ยง การเป็นหนี้สิน และเมื่อกำลังจะได้รับเงินก้อน ให้ความสำคัญกับการออมก่อน นำไปใช้จ่าย5. เลิกโทษฟ้า ฝน คนอื่นๆ เพราะมันเสียเวลาเปล่า หันมองตนเอง หาทางแก้ไข

6. วางแผนการใช้เงิน ระยะยาว อย่าเพียงแค่หามาแล้วใช้ไป วันๆ

7. ไม่ทึกทักว่า ตัวเองรู้ ทุกเรื่อง อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เพราะความสำเร็จ อาจมาจากการฟัง
8. จะทำงานใหญ่ อาจต้องสะสมบารมี รวมถึง มีสังคมที่กว้างรู้จัก ผู้ใหญ่ หลายๆ วงการ9. ทำผลงาน ให้ดี ยิ่งๆขึ้น

10. ข้อสุดท้าย  จงดีใจกับ วิธีหาเงิน จงอย่าดีใจเพียงตัวเงินเท่านั้น

Credit: เพื่อนทางLine