กรมปศุสัตว์เปิดตัว บีเกิล สุนัขตำรวจดมกลิ่น @ด่านสุวรรณภูมิ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยใช้สุนัข ช่วยงาน     ดมกลิ่นตรวจหาสัตว์และซากสัตว์ที่ซุกซ่อนมาในกระเป๋า  @ สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้นำ สุนัข บีเกิล จำนวน 4 ตัว ซึ่งได้ผ่านหลักสูตร สุนัขดมกลิ่นที่กองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจ

โดย นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวประชาสัมพันธ์สุนัขดมกลิ่นด่านสุวรรณภูมิ พร้อมร่วมชมการสาธิตการปฏิบัติงานจากทีมสุนัขดมกลิ่น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่อง จากน้อง ๆ พันธุ์บีเกิล เป็นหมา ตัวค่อนข้างเล็ก  เป็นมิตร ฉลาด แสนรู้ มีจมูก ไวมาก และสามารถลดอาการกลัว คนที่ค่อนข้างกลัวสุนัข

ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการการตรวจค้นหาวัตถุสิ่งของต้องสงสัย ให้กับเจ้าหน้าที่

เพื่อป้องกันการลักลอบนำสัตว์ และซากสัตว์ที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคระบาดสัตว์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสีย หายทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยของประชาชนภายในประเทศได้

สำหรับแผนในอนาคต กรมปศุสัตว์เตรียมแผนขยายการปฏิบัติงานของชุดสุนัขดมกลิ่นให้แก่ด่านกัก สัตว์ระหว่างประเทศทุกแห่ง
ที่ผ่านมา เราตรวจหาสัตว์ป่ามีชีวิต เช่น นก เสือ งู เต่า ฯลฯ ซากสัตว์ป่า เช่น งาช้าง กระดูกสัตว์ หนังสัตว์ อุ้งเท้า เครื่องในสัตว์ตากแห้ง ที่มักมีการลักลอบส่งออกไปต่างประเทศเพื่อปรุงเป็นยาแผนโบราณ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตารางเที่ยวบินที่ต้องสงสัยจากท่าอากาศยานและจัด กำลังเข้าปฏิบัติงานเมื่อเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางมาถึงหรืออยู่ในช่วงกำลัง ลำเลียงกระเป๋าขึ้นอากาศยาน

อย่างไรก็ดี หาก ชุดปฏิบัติงานสุนัขดมกลิ่นตรวจสอบพบสิ่งผิดกฏหมายจะแจ้งให้สัตวแพทย์ประจำ ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิทราบทันที เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ของสายการบินให้เชิญเจ้าของสัมภาระมาพบเจ้าหน้าที่ หากเป็นกรณีที่ของกลางนั้นเกี่ยวข้องหรืออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วย งานอื่นสัตวแพทย์จะติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อมาร่วมตรวจสอบสิ่งของสัมภาระรวมทั้งการแจ้งข้อกล่าวหาด้วย 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

กรุณาตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตน *